Dags för julbord även i år. Antingen hos sig själv, någon i släkten eller ute på restaurang. I det sistnämnda fallet gäller det att matstället kan svara upp mot de kraven som ställs på ett julbord. Och nu pratar vi inte bara om maten som skall serveras även om den är det som står i centrum vid ett julbord. Möbleringen och resten av inredningen är faktiskt en viktig del det med. Inte lika viktig som maten förstås, men ändå. För uppläggningen av maten bör vara tilltalande och framför allt när man skall sätta sig ned vid bordet. Julmat brukar kräva långa sittningar så bekvämlighet och komfort bör vara ett ledord. Så det här med möbler är en del att fundera på lite extra.

Hur

man nu skall tänka sig ett förbud mot tiggeri kan man fundera på. De lär knappast ha råd att betala böter.  Sätta tiggare i fängelse går förstås men frågan är hur verkningsfullt det är. Hur länge som helst kan man knappast spärra in dom. Så lite knepigt det här.