Archive for the ‘Vapen’ Category

Verkar som att vapenlagarna även i Tyskland behöver skärpas ordentligt. Visserligen var inte det hela anledningen till massakern på skolan. Men tillgången på vapen underlättade det hela en hel del.