Archive for the ‘Utveckling’ Category

Personlig utveckling något att sträva efter. Visserligen används begreppet mer eller mindre som ett modeord av diverse olika skribenter så där i största allmänhet.
Men det ligger onekligen en del i det. Numera när man inte kan räkna med att behålla samma arbete livet ut är den egna utvecklingen viktig genom hela livet.
Några sätt att skaffa mer kunskaper är de enkla och beprövade sätten som kurser genom exempelvis Medborgarskolan.
För en mer djupare nivå för den egna utvecklingen finns kurser i NLP som är ett sätt att skaffa sig en bättre mental balans för att uppnå resultat.
Något man i många fall dock bortser ifrån är det faktum att många människor saknar grundläggande förmåga att ta till sig kunskap på ett adekvat sätt.
I en hel del fall rör sig som bristande förmåga att förstå texter och att kunna skiva själv. Brukar kallas för läs- och skrivsvårigheter. Nu finns det faktiskt träning även för att kunna bota just dyslexi som det kallas för.