Archive for the ‘Straff’ Category

Hur

man nu skall tänka sig ett förbud mot tiggeri kan man fundera på. De lär knappast ha råd att betala böter.  Sätta tiggare i fängelse går förstås men frågan är hur verkningsfullt det är. Hur länge som helst kan man knappast spärra in dom. Så lite knepigt det här.

Nu är hon hemma Annika, eller vad man skall säga om någon som tillbringat större delen av sitt liv i ett annat land. Förvisso i ett fängelse men bosatt här har ju hon inte varit någon större del av sitt före hon dömdes för mord.
Kan kanske uppfattas som lite tveksamt att hon på något sätt uppfattas som, tja nästan en hjälte när hon nu blir frisläppt.
För frisläppt kommer hon bli rätt så snart här i Sverige.