Archive for the ‘Straff’ Category

Hur

man nu skall tänka sig ett förbud mot tiggeri kan man fundera på. De lär knappast ha råd att betala böter.  Sätta tiggare i fängelse går förstås men frågan är hur verkningsfullt det är. Hur länge som helst kan man knappast spärra in dom. Så lite knepigt det här.