Archive for the ‘Reklam’ Category

Sätt att marknadsföra sig är olika. En del väljer de traditionella metoderna med utskick via brev. Ett bra exempel på det är detta som Citymail tar fram.
Andra menar att det är på Internet all marknadsföring skall ske. Detta då via sponsrade länkar typ Adwords eller den formen som brukar kallas för Internetmarknadsföring.
Andra metoder som man kanske inte tänker på så mycket är mötet mellan människor på olika typer av mässor. En del praktiska saker där att använda är roll-ups, rollups eller hur det nu skall stavas. Helt enkelt en liten skärmväg som förvaras behändigt i en väska och bara dras upp när det är dags för exponering.
Det är inte alltid så att de senaste metoderna för reklam är de bästa.