Archive for the ‘Politik’ Category

Ebba Bush kommer med ett intressant förslag för att ge kvinnor lite skydd. Eller snarare självskydd som exempelvis ge de pepparspray samt självförsvarskurser. Sedan att förövare om fått kontaktförbud skall bära fotboja. Känns som ett steg i rätt riktning, dock litet steg men någonstans måste man börja.