Archive for the ‘Internet’ Category

Det brukar diskuteras då och då vilket värde alla länkkataloger som finns på nätet har. Något klart eller entydigt svar finns inte. Trots att åsikterna går isär rätt så ordentligt. En katalog som dmoz får ofta kritik för att den är så långsam att ta in sidor. Även vilken sorts sidor den tar in. Lite lustigt på ett sätt att se att kritikerna först anser att den är värdelös som katalog sedan att de blir förbannande på att den inte tar in just deras sidor.
En annan länkkatalog är infoo, tidigare sunet med mera. Den har numera övergått i privata händer och till viss del kommersialiserats en del. Men uppenbarligen fungerar även denna väl för att synas. Sedan finns en hel uppsjö av andra kataloger i parti och minut. Populär verkar den där varianten vara som har Eniro som förlaga. Dock verkar Eniro var den som ligger bäst till totalt med sökningar på företag. Kan kanske beror på att de länkar rätt så friskt internt mellan sidorna. Vilket man ser här på en sökning av Langley, där dyker två interna länkar upp som i sin tur leder vidare till mer informationsrika sidor.
Men oavsett vad man tycker om kataloger får man nog inse att de är här för att stanna och någon minskning av deras betydelse ser inte ut att finnas.

En hemsidas placering efter en sökning i en sökmotor är av stor vikt för att få besökare.
Nästan helt utan undantag gäller att ju högre upp desto fler besökare kommer till hemsidan.
Tekniken att placera en hemsida högt upp kallas för sökmotoroptimering.
Tekniken är i grunden inte så svår med den består av ett antal olika moment som vart och ett bör stämma överens för att få ett önskat resultat.