Archive for the ‘Hem’ Category

Skulle du använda ett staket i trä till din hundgård eller inhägnad? Nja, knappast. Likaså skulle du troligtvis inte använda ett stängsel för att markera tomtgränsen där du bor. Staket och stängsel är mycket besläktade med varandra men de fyller olika funktion. Ett staket använder du för att tydligt markera din tomtgräns. Det kan vara byggt i trä eller metall och fyller funktionen som markering samtidigt som det ger åskådare ett fint intryck. Ett stängsel å andra sidan behöver inte vara estetiskt tilltalande för att fylla sin funktion. Det kan vara byggt i trä, metall eller taggtråd och har som uppgift att hålla boskap inne i inhägnaden och annat vilt utanför. Om det gäller en hundgård kan det se ut på olika sätt, antingen ett staket runtom, eller ett staket med tak som bildar en bur. Med andra ord kan staket och stängsel se likadana ut, men de fyller helt skilda funktioner.