Inredning någonting som berör många människor, allt från inredningsarkitekter, influencer  och privatpersoner.  Lite också beroende på vad det är som skall inredas. När det gäller restauranginredning så är det naturligtvis andra krav än i en bostad. Inredningen bör harmonisera med resten av miljön i lokalen samt vara mycket hållbar och lätt att torka av. Vilket förvisso kan gälla för barnfamiljen också. Men trots allt finns en viss skillnad mellan en restaurangmiljö och en bostad. Visserligen har andra mer offentliga miljöer som bibliotek också de vissa krav på inredningen som inte finns i en bostad. Men för att ta näringsställen igen, där är det lite annorlunda då de skall tillhandahålla både dryck och mat vilket sätter en del krav speciellt om det är en lunchservering också. Då krävs det kantiner för att varmhålla maten som i sin tur behöver placeras på ett sätt som gör att det passar in i miljön å gott det nu går, kantinerna vill säga.