Detta innebär många fördelar för de människor som säljer det aktuella företaget, och det räcker att ha tillräckligt med bokföring, så att du inte behöver oroa dig för att ständigt lägga till information i framtiden. En fullständig liberalisering av företaget kan frigöra och skapa utrymme för framtida projekt, och eftersom kapital kan investeras på andra områden är det också fördelaktigt att ta ut medel snabbt. För köparen kan det här vara en lång process, men för dem som är specialiserade i processen är det mycket smidigare än för dem som är helt okända. Överväg att överföra företagets likvidation till någon annan. Valet kan vara lönsamt. . Grundidén är att så länge förberedelserna är väl förberedda och bokföringen överensstämmer med relevanta dokument är det möjligt att överlämna till de som skall avveckla aktiebolaget, helt fritt från ansvar och tid, och omedelbart få de insamlade medlen när de säljer företaget.