Verkar som att vapenlagarna även i Tyskland behöver skärpas ordentligt. Visserligen var inte det hela anledningen till massakern på skolan. Men tillgången på vapen underlättade det hela en hel del.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.