1% ränta och de flesta verkar glada över det. Lägre avgifter på lånen på sikt, ökad stimulans för ekonomin. Det ingen tänker på är de stackarna som har kapital sparat där avkastningen nu lär gå ned mot noll.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.