Archive for January, 2009

En hemsidas placering efter en sökning i en sökmotor är av stor vikt för att få besökare.
Nästan helt utan undantag gäller att ju högre upp desto fler besökare kommer till hemsidan.
Tekniken att placera en hemsida högt upp kallas för sökmotoroptimering.
Tekniken är i grunden inte så svår med den består av ett antal olika moment som vart och ett bör stämma överens för att få ett önskat resultat.

Förlust av hår är framförallt för kvinnor ofta arbetsamt och jobbigt. Håravfall kan vara ärtligt eller orsakas av sjukdomar det kan också vara en bieffekt i samband med cellsgiftsbehandling.
Här hittar du lite mer om håravfall.