Lära sig för livet var ett populärt uttryck för några år sedan i samband med att Komvux fick kraftigt förstärkta ekonomiska resurser under det som kallades för kunskapslyftet.
Några direkt konkreta resultat så här efteråt är lite svåra att peka på. Men en satsning på att höja kunskapsnivån ren generellt är aldrig fel.
En del som tidigare har missat skolan pga av trötthet, omotivation, dyslexi kunde med hjälp av kunskapslyftet fångas in. Och några av dem tillägnade sig kunskaper som kunde bidra till ett annat arbete eller kanske ett större självförverkligande.

Senare i arbetslivet behövs också olika former av utbildning för att vidareutbilda sig och behålla en kompetens som kan behövas i arbetet. NLP är en sådan utbildning där fokus kanske inte ligger på formella kunskaper utan mer på en personlig utveckling.
Och en personlig utveckling kan i sin tur innebära en höjd självkänsla samt en bättre förmåga att hantera sitt arbete.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.