En ekonomisk kris kommer sällan utan orsak. Den som nu är på uppseglande beror i huvudsak på girighet men även på politisk klåfingrighet.
Detta då banker i USA för länge sedan ålades att även ge lån till de låntagare som hade inte alltför bra ekonomi.
Konsekvenserna vid en liten ekonomisk svacka gav efterdyningar som nu verkar segla upp till en stor finanskris globalt sätt.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.