Archive for October, 2008

En ekonomisk kris kommer sällan utan orsak. Den som nu är på uppseglande beror i huvudsak på girighet men även på politisk klåfingrighet.
Detta då banker i USA för länge sedan ålades att även ge lån till de låntagare som hade inte alltför bra ekonomi.
Konsekvenserna vid en liten ekonomisk svacka gav efterdyningar som nu verkar segla upp till en stor finanskris globalt sätt.

Val

Inte hos oss den här gången utan i USA. Förnyelse eller i samma spår som tidigare.
Oavsett vem som vinner lär det inte bli någon större förändringar för utrikespolitiken.
Åtagandet i Irak lär knappast upphöra under nästa presidentperiod.
Inte det i Afghanistan heller. Där lär det snarare öka.
Men hopp om förändring kan kanske ge ett litet framsteg i stormaktspolitiken.
Även om det i praktiken inte innebär någon större förändring.