Hösten börjar närma sig. Med höst följer stormar, stormar som har den egenheten att de brukar fälla ett antal träd.
För skogsägare ställer det här till stora problem, i många fall är skogen oförsäkrade detta då premierna ofta är mycket höga.
Samtidigt brukar alla stormfällda träd ge upphov till en hel del röjningsarbeten i skogen. Ett arbete som ofta kan vara förenat med stora risker. Om man saknar kunskap att röra sig i skog och mark omgiven av fallna träd bör någon form expert på trädfällning anlitas.
Rotvältor kan ställa till med rena dödsolyckor för de som är ovana med att fälla träd.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.