Resa kan förtas på olika sätt. Traditionellt tänker man sig en fysisk flytt av en person inom eller utom ett land som att exempelvis åka till Italien. Olika typer av språkresor passar också i kategorin resa.
En annan typ av resa är den när man flyttar över sina datafiler, webbplatser till ett annat ställe genom managed hosting genom att skaffa någon form av small business server. En virtuell flytt så att säga där man inte fysiskt flyttar sin person utan låter ettor och nollor flyttas istället.