Träd en prydnad och ett hinder. Träd utgör ett trevligt inslag i en stadsmiljö men kan likväl vara ett stort hinder eller t.o.m. fara om de riskerar att blåsa ned eller delar därav som grenar.
Har man ett träd på sin villatomt kan det skada huset man bor i eller grannens för den delen.
Att idka någon form av trädvård kan bli aktuellt. Ibland återstår det bara en stubbe när den vården är utförd. Förhoppningsvis har man på köpet även fått en del ved som man, om man har, kan använda i sin vedpanna.