Trivsel skapas från grunden om värme finns tillgängligt. Pratar vi om ett hus kan värme tillföras på lite olika sätt. Att skaffa nya fönster , då gärna treglas brukar vara ett bra första steg att se till att värmen blir kvar i rummet. Eldning i olika former behövs för att skapa en bra grund. Pellets är ett sådant system, ett annat något mindre arbetskrävande är att använda bergvärmepumpar.
Värme